English Nederlands Deutsch
6.1 Intro

Het produceren van ‘kwaliteit’ betekent dat er een product wordt gemaakt dat aan de specificatie voldoet. Producten die niet aan de specificatie voldoen, maar nog wel bruikbaar zijn en kunnen worden verkocht (bijvoorbeeld als B-product, of in een andere markt) moeten, in de zin van effectiviteit, worden beschouwd als afval; het was immers niet in één keer goed.

Als een product niet voldoet aan de specificatie, maar wel herbewerkt kan worden, dan wordt het in effectiviteittermen eveneens beschouwd als afval. Wel kan deze speciale vorm van afval apart benoemd worden door het de benaming “herbewerking” mee te geven.

Wat OEE betreft is afval, herbewerking en sub-specificatie allemaal hetzelfde: het was niet in één keer goed en daarom is het een verlies

  • Het definiëren van afvalproduct kan problemen als slechte specificaties en slecht testbare specificaties aan het licht brengen!
  • Goede specificaties verwijzen altijd naar de klantvraag!