English Nederlands Deutsch
3.1 Intro

Mensen in een organisatie, zoals operators, lijnmanagers en directeuren, hebben allemaal een ander blikveld wanneer er naar ‘effectiviteit’ gekeken wordt.

Als we ons bewust zijn van deze verschillen in blikveld of reikwijdte, is het mogelijk om verschillende indices (kengetallen) te berekenen die deze verschillende reikwijdte verwoorden. Alle indices moeten worden berekend met dezelfde data. In de literatuur worden verschillende methodes beschreven; helaas zijn deze niet altijd consistent met elkaar.

Ondanks dat deze definities van effectiviteit buiten het normale bereik van OEE vallen, is het noodzakelijk om een helder beeld hierover te hebben. Het is namelijk bepalend voor de definities van sommige categorieën binnen OEE.

OEE
3.2 Korte omschrijving van de verschillende begrippen

 

3.2.1 OEE Solitaire

OEE Solitaire is alleen toepasbaar als de beschouwde machine een technische/fysieke verbinding heeft met andere apparatuur/processen. De machine is dus een integraal onderdeel van een lijn. De effectiviteit van zulke onderdelen is gedeeltelijk afhankelijk van factoren zoals de balans van de lijn en de effectiviteit van de andere apparatuur. ‘Geen toevoer’ (toevoer buffer leeg) en ‘Geen afvoer’ (afvoer buffer vol) zijn symptomen van zulke invloeden. In bepaalde gevallen, zoals bij grote installaties in de procesindustrie, wil men weten wat de effectiviteit van apparatuur zou zijn als het onafhankelijk was van de rest van het proces. Met andere woorden: wat zou de effectiviteit van het apparaat zijn als het alleen stond, zonder remmingen van de rest van de lijn?

Voor deze gevallen kan men een OEE uitrekenen waarbij ‘geen toevoer’ en ‘geen afvoer’ worden uitgesloten. Hierdoor wordt de effectiviteit getoond van het apparaat onafhankelijk van de lijn. Bij het berekenen van OEE Solitaire wordt de Lijn Beperkende tijd, normaal beschouwd als (S)tilstand, uit de beschikbare tijd gehaald, zodat het wordt beschouwd als ongeplande tijd (-).

Waarschuwing: Geen toevoer/Geen afvoer moet niet verward worden met bijvoorbeeld ‘geen grondstoffen’, ‘geen verpakking’ omdat deze een andere oorzaak hebben; het zijn geen lijnbeperkingen.

3.2.2 OEE

OEE is het standaard begrip voor een productieteam. OEE is de ratio tussen de theoretisch maximale goede opbrengst versus de werkelijke goede opbrengst. De beschikbare tijd kan minder zijn dan de bedrijfstijd, omdat apparatuur soms bewust onbenut is gedurende de bedrijfstijd, waardoor de beschikbare tijd reduceert. Beschikbare tijd is de tijd dat het apparaat had moeten lopen.

In gevallen waar meerdere producten worden gemaakt, zowel sequentieel als parallel, wordt het prestatiegedeelte van de OEE berekend als een gewogen gemiddelde van de verschillende verwachte opbrengsten.

3.2.3 OEE Top

OEE Top is gelijk aan OEE, behalve voor de manier waarop de prestatiegraad wordt berekend. In OEE Top wordt de prestatiegraad berekend met behulp van de Name Plate Capacity (design snelheid) van het apparaat. Hierbij worden de product/machine beperkingen genegeerd. Het wordt gebruikt om het effectiviteitverlies als gevolg van een gekozen productmix te laten zien.

3.2.4 Operations Effectiveness

Het bereik van de Operations effectiveness gaat verder dan de invloed van het productieteam (Onderhoud – Operator – Engineer). Het omvat de bedrijfstijd dat de apparatuur niet beschikbaar is voor het productieteam of omdat het bedrijfsmanagement de apparatuur niet wil of kan inplannen. Voorbeelden zijn Geen orders, wettelijke beperkingen zoals energiecontracten, verplichte vakanties en experimenten voor R&D.

Operation Effectiveness
3.2.5 Bruto Utilisatie

Het percentage van de totale (kalender) tijd, waarop de installatie draait.

3.2.6 Netto Utilisatie (=TEEP)

Netto utilisatie geeft het ultieme verbeterpotentieel. Het is de ratio tussen de totale tijd en de werkelijke effectieve productietijd (of indien gewenst de theoretische maximale hoeveelheid goed product versus de werkelijke hoeveelheid goed product die gedurende die tijd is geproduceerd). In sommige publicaties vind je dezelfde definitie onder de naam TEEP; Total Effective Equipment Performance.

3.2.7 Capaciteits Utilisatie

Capaciteits utilisatie geeft de verhouding tussen de totale (kalender) tijd en de beschikbare tijd aan. Het laat het verborgen productiepotentieel zien, bijvoorbeeld het verschil tussen drie- en vierploegenrooster.