English Nederlands Deutsch
2.1 Intro

Tijdens mijn werk als Sr. consultant vielen mij steeds opnieuw een tweetal dingen op:

  1. Operators, lijnmanagers en management, allemaal zijn zij behoudend om machines te vergelijken.
  2. Het opstellen van de definities om OEE data te verzamelen levert steeds dezelfde discussies op. Grotere bedrijven lijken allemaal te vechten (meestal politieke gevechten) over hoe de OEE gedefinieerd moet worden. De ene wil preventief onderhoud meenemen, de ander wil het erbuiten laten en de derde houdt het buiten beschouwing in bepaalde situaties. Hierdoor wordt op de werkvloer de angst voor “oneerlijke vergelijkingen” gevoed.
  • Ad 1. Hoewel ik vind dat OEE een werkvloergereedschap is, en niet te vergelijken, is het zeker mogelijk om bepaalde elementen als referentie-informatie te gebruiken, mits dit op de juiste manier gebeurt.
  • Ad 2. Voor elk probleem is er een optimale oplossing. Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden…..

Om bovenstaande redenen begon ik me af te vragen of het mogelijk was om een soort van “Industrie Standaard voor OEE definities” te maken, die het mogelijk zou maken om minimaal binnen een bedrijf de OEE op eenzelfde manier te gebruiken. Bijvoorbeeld: wanneer we over “Beschikbaarheid” spreken, dat dan voor iedereen duidelijk is, welke items wel of niet hieronder vallen (bv. Onderhoud, pauze, etc).

The history of the OEE Industry standard

Het volgende heb ik vervolgens gedaan:

  • Ik heb alle OEE registraties, die ik ooit gezien heb (en dat waren er nogal wat) verzameld en gekeken waar de algemene overeenkomsten zaten.
  • Ik heb alle mogelijke OEE elementen in een logische volgorde gegroepeerd.
  • Ik heb alle “onderhandelbare” elementen een duidelijke definitie gegeven.
  • Ik heb elke groep een label “Productie', 'Storing', 'Stilstand' of 'Ongepland' gegeven.

In het begin dacht ik dat dit een enorm document zou gaan worden, omdat de betreffende installaties varieerden van raffinaderijen tot en met cement en papierwalsen, van bierbrouwerijen tot en met voedingslijnen, stansmachines, lasmachines en plaatwerkmachines. En raad eens…. Ik kwam erachter dat alles op een paar A4’tjes paste!

Vervolgens gaf ik het concept aan een aantal ervaren mensen op het gebied van OEE implementatie en bediscussieerde met hen elk element. Elke keer, wanneer we een dergelijke discussie hadden, gaf ik alle argumenten ooit gehoord en probeerden we hieruit de Beste van de Beste te selecteren, uitgaande van het feit dat het toepasbaar moest zijn op elke situatie! Dit proces is eigenlijk ook nu nog gaande, maar het plaatje wordt behoorlijk duidelijk.

Het is mijn doel om een OEE standaard definitie te hebben, waarin elke keuze wordt vergezeld door een realistisch en sterk argument, dat (als ik mijn werk goed doe) niet weerlegt kan worden binnen het gedachtegoed van TPM en Lean Manufacturing.

Nu, in 2003, zijn vele partijen met ons meegegaan op dit avontuur en velen hebben geprobeerd elk element van de standaard in twijfel te trekken. Echter, de argumenten die gegeven waren door de eerste groep forumdeelnemers bleven rechtop staan. Hoewel, dit is niet geheel waar, we hebben aanvullingen en verduidelijkingen aan deze versie van de OEE industrie standaard toegevoegd.

Ik zou iedereen in een OEE gebruikend bedrijf willen uitnodigen met ons mee te gaan door deze standaard:

  1. Om te kijken of de gebruikte definities bestendig zijn tegen de nieuwe discussies.
  2. Om een bredere ondersteuning vanuit de industrie te krijgen, zodat we meer eenheid krijgen in de OEE definities.

Als je mee wilt doen in deze discussie, neem dan contact op via OEEfoundation Contact.

Arno Koch

U kijkt momenteel naar de 2003 versie van de standaard.

Ga naar OEEIndustryStandard.org voor de meest recente versie.